Thầy: Đoàn Văn Sĩ
    Mobile: 01649.836.615
    Email: sidvdongdo@gmail.com
    Địa chỉ: Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô - Trung tâm xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội (Đối diện UBND xã Nam Hồng)